TP.HCM hop nhat Van phong Doan dai bieu Quoc hoi va Van phong HDND hinh anh 1Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm trao quyết định nhân sự của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Ngày 12/3, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định tổ chức lại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố.

Việc sáp nhập này được thực hiện theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.

Theo đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố là cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp Sở, có chức năng tham mưu và phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố.

Ông Trần Tuấn Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021, được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Hồ Hiếu Thảo, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021; bà Văn Thị Bích Liễu, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021; bà Trần Thị Tuyết Hồng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc hợp nhất 3 văn phòng thành một Văn phòng tham mưu chung là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

[Bộ Nội vụ: Đến 2021, ít nhất sẽ sáp nhập 16 huyện và 631 xã]

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn nên đã xin ý kiến Trung ương việc hợp nhất này thực hiện thành hai bước.

Theo đó, trước tiên là hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố thành thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, tiếp theo sẽ hợp nhất tiếp Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm mong muốn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố đoàn kết nội bộ, phối hợp tốt hơn, gắn bó và chia sẻ với nhau vì nhiệm vụ chung.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, thời gian qua, các hoạt động giám sát của Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã giúp cho công tác điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố đạt được kết quả tốt hơn.

Đồng thời mong muốn văn phòng vừa hợp nhất cũng như các đồng chí vừa được bổ nhiệm tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong việc tham mưu, đưa ra các sáng kiến để công tác giám sát đạt hiệu quả nhất./.

T.Hoài (TTXVN/Vietnam+)