Quang cảnh kỳ họp lần thứ 20 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Chiều 11/12, kỳ họp lần thứ 20 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-206 đã họp phiên bế mạc. Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội năm 2016.

Theo đó, trong năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh đề ra các chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) đạt 8%; tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt từ 35% trở lên; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm 30% GRDP; tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 75%; tạo việc làm mới cho 125.000 người lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%, giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Chương trình “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020,” phấn đấu tỷ lệ hộ dân Thành phố được cấp nước sạch đạt 100%; phấn đấu năm 2016, Thành phố nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

Để đạt được các mục tiêu trên, Thành phố cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: Tạo sự đột phá trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn kết với quy hoạch và phát triển Vùng Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; phát triển, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ; xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính tư pháp. Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bầu các chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; bầu Trưởng ban và Phó Trưởng ban Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chất vấn lại bảy Nghị quyết chất vấn của Hội đồng Nhân dân Thành phố trong cả nhiệm kỳ 2011-2016; thông qua một số Tờ trình của Ủy ban Nhân dân Thành phố...

Phát biểu bế mạc, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, Ủy ban Nhân dân Thành phố có sự thay đổi lớn về nhân sự nên cần khẩn trương phân công, tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành đồng bộ, không để trì trệ trong giải quyết công việc của dân, doanh nghiệp.

Với tinh thần đổi mới, kế thừa những kinh nghiệm quý của các đồng chí tiền nhiệm, khắc phục những hạn chế, bất cập, đưa hoạt động của Ủy ban Nhân dân Thành phố đáp ứng các yêu cầu phát triển thành phố, phục vụ nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân Thành phố và các ngành chức năng sớm cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố; tiếp tục kiện toàn nhân sự theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của một đô thị lớn.

Nâng cao năng lực dự báo của các cơ quan, cán bộ tham mưu, đảm bảo chủ động và thành công trong hội nhập, tạo thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển đúng định hướng./.