Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận gia hạn đến ngày 30/9 để thành phố hoàn tất việc chuyển đổi, sắp xếp các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty cổ phần.

Thành phố cũng chỉ đạo các sở, ngành, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, lãnh đạo 44 đơn vị doanh nghiệp còn lại khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành việc chuyển đổi, sắp xếp trong quý ba.

Trong số 44 doanh nghiệp được sắp xếp trong quý này, có hai doanh nghiệp sẽ được cổ phần hóa, 35 doanh nghiệp chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sáp nhập hai doanh nghiệp, chuyển sang đơn vị sự nghiệp một doanh nghiệp.

Trong bốn doanh nghiệp làm ăn thua lỗ đã ngưng hoạt động từ các năm trước sẽ được bán có ba doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn là Công ty Xây dựng số 2 (âm vốn hơn ba tỷ đồng, lỗ luỹ kế 6,4 tỷ đồng), Công ty Gạch trang trí Thanh Danh (âm vốn 56,8 tỷ đồng, lỗ luỹ kế hơn 81 tỷ đồng), Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp (âm vốn chín tỷ đồng, lỗ luỹ kế 17 tỷ đồng); doanh nghiệp còn lại là Công ty chế biến thủy sản Việt Phú thuộc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (âm vốn 579 triệu đồng, lỗ luỹ kế hơn 13 tỷ đồng).

Các doanh nghiệp này đã hoàn thành công tác kiểm kê, xử lý tài sản, quyết toán, kiểm toán báo cáo tài chính, thẩm định giá trị tài sản và đang được hoàn chỉnh phương án bán doanh nghiệp, xác định giá trị doanh nghiệp trình duyệt.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi, căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban  Nhân dân Thành phố đã và đang tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện, như việc không tính quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp vào vốn điều lệ, khi xác định vốn điều lệ cho công ty nhà nước để thực hiện chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Thành phố cũng thống nhất bổ nhiệm các thành viên hội đồng quản trị làm thành viên hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị làm Chủ tịch hội đồng thành viên. Chấp thuận thời gian sáu tháng để các đơn vị chuẩn bị nhân sự thay thế. Đồng thời đẩy nhanh công tác xác định các mặt bằng đất đai, nhà xưởng của doanh nghiệp.

Từ trước đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã sắp xếp, kiện toàn 399 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Trong đó, thành phố đã cổ phần hóa 201 doanh nghiệp, chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 37 doanh nghiệp, sáp nhập 53 doanh nghiệp, giải thể 17 doanh nghiệp, tiến hành thủ tục phá sản 10 doanh nghiệp, chuyển công ty mẹ-công ty con 17 doanh nghiệp, giao hai doanh nghiệp cho người lao động.

Riêng trong giai đoạn 2009-2010, thành phố đã cổ phần hóa được một doanh nghiệp, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 49 doanh nghiệp, sáp nhập bốn doanh nghiệp, chuyển sang hạch toán phụ thuộc sáu doanh nghiệp khác./.

Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)