Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Tất Thành Cang. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Chiều 30/6, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm nay.

Báo cáo kết quả qua 6 tháng đầu năm nay, Ban Thường vụ Thành ủy cho biết đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt sâu rộng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng Chương trình hành động thực hiện 7 Chương trình đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần X, Chương trình hành động về công tác vận động nhân dân, Chương trình hành động về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; quán triệt Nghị quyết và lãnh đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng và có chuyển biến tích cực hơn. Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng, kịp thời các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, định hướng dư luận, đặc biệt trong các vấn đề về chủ quyền biển, đảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề đổi mới phương thức học tập và tổ chức thực hiện nghị quyết gắn chặt hơn giữa lý luận với thực tiễn. Bên cạnh đó, chú trọng công tác giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc; tổ chức hành trình Về nguồn chủ đề “Sáng mãi niềm tin; phát hành tập sách “Những chuyện kể vể tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Song song đó, Ban thường vụ Thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ chính trị. Cụ thể, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 942 tổ chức đảng và 463 đảng viên; giám sát 614 tổ chức đảng và 407 đảng viên. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và thi hành kỷ luật 235 đảng viên. Hầu hết các vi phạm chủ yếu là chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc…

Trong 6 tháng cuối năm nay, ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với khẩn trương triển khai thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân thành phố thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng khẩn trương hoàn chỉnh và triển khai thực hiện các quy định, quy chế, chuyên đề về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của xã hội. Quy trình bổ nhiệm cán bộ cần lựa chọn những cán bộ có năng lực, nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Bên cạnh đó, Thành ủy thành phố tăng cường tiếp xúc, đối thoại giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân./.