Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sau hơn một ngày làm việc, ngày 23/11, Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng, nhất là việc đánh giá tình hình phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội năm nay, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2015.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải nêu rõ: Thành phố đã nỗ lực đạt được những kết quả khá toàn diện, đạt được nhiều kết quả tích cực, đúng hướng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng GDP đạt 9,5% (bình quân giai đoạn 2011-2014 đạt 9,8%, gấp 1,64 lần so với cả nước); chất lượng tăng trưởng được cải thiện theo hướng tích cực; thu ngân sách vượt 8,66% so với dự toán.

Những kết quả trên thể hiện các cấp, các ngành, địa phương đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với ngân hàng để tạo nguồn vốn sản xuất hiệu quả. Mặt khác, thành phố đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách để thu hút các thành phần kinh tế khác, từ xã hội; qua đó thể hiện việc sử dụng nguồn vốn ngân sách của thành phố có hiệu quả, tích cực hơn, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố luôn đi liền với chất lượng.

Liên quan đến một số vấn đề đang được xã hội quan tâm như nhu cầu nước sạch và nước hợp vệ sinh cho nhân dân, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ông Lê Thanh Hải yêu cầu các cơ quan chức năng cần tập trung chỉ đạo, xử lý trong thời gian tới.

Về việc cấp nước sạch cho người dân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, các chức năng, địa phương cần sớm xác định nguyên nhân để có các giải khắc phục; trong đó cần chú ý đến đẩy mạnh xã hội hóa công tác cung cấp nước sạch. Đối với những nơi chưa có hệ thống cấp nước, các đơn vị, địa phương có thể sử dụng các phương tiện xe bồn, xà lan, xây bể chứa ở các cụm dân cư để người dân được sử dụng nước sạch với giá nước thống nhất với nội thành.

Về công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, ông Lê Thanh Hải yêu cầu các đơn vị chức năng thành phố cần tập trung đánh mạnh, quyết liệt vào loại tội phạm mua bán ma túy, hạn chế việc con nghiện nhiều địa phương coi thành phố là địa bàn hoạt động, sử dụng ma túy.

Nhấn mạnh công tác phòng chống ma túy, quản lý người nghiện ma túy là hết sức nặng nề, cấp thiết, ông Lê Thanh Hải cho rằng: Đây là công việc có ý nghĩa nhân văn, xã hội rất lớn, góp phần giành giật lại cuộc sống của con người. Vì vậy, cái gốc của vấn đề là phải đấu tranh từ cơ sở, khu dân cư thông qua việc phát hiện, ngăn chặn từ sớm. Mặt khác, Thành phố cần tập trung giáo dục con em, qua đó giảm số người sa ngã vào con đường nghiện ngập.

Đối với vấn đề tổ chức cai nghiện, các tổ chức, đoàn thể trực tiếp ở địa bàn khu dân cư, phường xã cần tập trung giáo dục, đấu tranh để đưa người nghiện, nhất là các đối tượng nghiện không nơi cư trú vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đề cập đến vấn đề phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho rằng đây là vấn đề cốt lõi trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng. Phát triển công nghiệp hỗ trợ, không chỉ cho thành phố mà còn đáp ứng nhu cầu của cả nước.

Để ngành công nghiệp hỗ trợ có thể phát triển mạnh, Thành phố cần có những chính sách cụ thể về ưu đãi về nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, tìm kiếm thị trường, trước mắt cần tổ chức đánh giá năng lực sản xuất công nghiệp hỗ trợ, nhất là khu vực tiểu thủ công nghiệp của thành phố trong các nhóm ngành: cơ khí; nhựa, cao su plastic; hóa chất phụ gia; điện tử-viễn thông và tinh chế lương thực, thực phẩm. Ngoài ra, nhanh chóng xác định danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu, đang được xuất khẩu, có lợi thế cạnh tranh.

Về việc chăm lo Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 cho nhân dân và hướng tới các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Lê Thanh Hải lưu ý các địa phương, sở ban ngành sớm có các chương trình đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng khó khăn... thể hiện đậm nghĩa tình của nhân dân thành phố.

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX cũng đã biểu quyết thông qua về mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2015.

Cụ thể, thành phố tập trung mọi nguồn lực để tăng trưởng kinh tế hợp lý, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; thực hiện có hiệu quả 6 chương trình đột phá đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường-ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục chủ động hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khắc phục các yếu kém tồn tại, tăng cường cải cách hành chính và trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2015.

Các chỉ tiêu chủ yếu gồm: GDP tăng từ 9,5 đến 10% so với năm nay; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn cả nước; số lao động được tạo việc làm khoảng 120.000 người; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 72%; tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cũng đánh giá cao các ý kiến đóng góp vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, Thành ủy sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến và sớm ban hành để triển khai, thực hiện./.