TP.HCM thong bao ket qua Hoi nghi Trung uong 12, khoa XI hinh anh 1Triển lãm quốc tế lần thứ 11 về máy và thiết bị công nghiệp chế biến gỗ tại TP.HCM. (Ảnh minh họa: An Hiếu/TTXVN)

Ngày 20/10, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XI.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị lãnh đạo các cấp ủy, địa phương và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp sớm triển khai tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XI đến cơ sở, đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm rõ.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân địa phương, đơn vị mình vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; đồng thời khẩn trương triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội địa phương, đơn vị; sớm đưa Nghị quyết các cấp vào cuộc sống.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 12 từ ngày 5 đến 11/10, để thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng, đất nước bước vào năm 2016, năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với thế và lực mới.

Chúng ta có cơ sở để tin rằng, tăng trưởng kinh tế năm 2016 có khả năng đạt cao hơn năm 2015, tạo đà cho phát triển nhanh và bền vững hơn trong các năm tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua một số chủ trương về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 về Hội đồng bầu cử quốc gia, thời gian bầu cử, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu đại biểu.../.
Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)