TP.HCM trien khai viec xu ly sau thanh tra ve quan ly dat dai hinh anh 1Một đoạn đường thuộc dự án đang thi công dang dở. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản triển khai ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc xử lý sau thanh tra về đất đai tại thành phố liên quan đến Kết luận thanh tra số 2889/KL-TTCP- V.I ngày 27/10/2011 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng đất.

Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát lại trong quá trình kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Việc xử lý phải đảm bảo khách quan, nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, nếu chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm chung chung đối với tổ chức, cá nhân vi phạm là chưa nghiêm túc.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Nội vụ báo cáo đề xuất trình thành phố xem xét, xử lý hoặc báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

[Làm rõ các nội dung khiếu nại về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm]

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Thanh tra thành phố, Cục Thuế thành phố và Sở Quy hoạch-Kiến trúc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan để kiểm tra, rà soát cơ sở pháp lý về việc điều chỉnh giảm tiền sử dụng đất và tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất; điều chỉnh quy hoạch đối với một số dự án để tăng hoặc giảm diện tích đất đã giao, nhất là việc điều chỉnh quy hoạch tại các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư và công cộng để giao đất cho các công ty đầu tư xây dựng dự án kinh doanh, thương mại; làm rõ nghĩa vụ tài chính của các công ty đối với diện tích đất điều chỉnh và diện tích đất được giao, việc quản lý đối với diện tích đất đã thu hồi nhưng chưa giao cho người khác sử dụng.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các dự án đã có quyết định tạm giao đất, báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định giao đất hoặc thu hồi lại diện tích đất tạm giao; kiểm tra việc thực hiện dự án, thông báo, hướng dẫn các công ty được giao đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Đối với diện tích đất đông dân cư, giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, cân nhắc thận trọng khi đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố thu hồi đất, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp.

Liên quan đến Kết luận thanh tra số 2889/KL-TTCP-VI ngày 27/10/2011 của Thanh tra Chính phủ, từ năm 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng có công văn gửi các sở ngành liên quan, đôn đốc việc thực hiện nhưng đến nay một số đơn vị vẫn chưa nghiêm túc chấp hành. Đến tháng 8/2016, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra nói trên./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)