TP.HCM xay dung phan mem ve cong tac bau cu dai bieu Quoc hoi hinh anh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: hochiminhcity.gov.vn)

Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng phần mềm về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời chủ trì và phối hợp với Sở Nội vụ triển khai phần mềm về công tác bầu cử.

Đây là một trong những nội dung vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch chỉ đạo triển khai cụ thể và hướng dẫn các cơ quan truyền thông quận, huyện tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015 để nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và Thường trực Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố; Kế hoạch tổ chức bầu cử của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở, ngành; chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác bầu cử, bảo đảm tiến độ thời gian các bước tiến hành quy trình hiệp thương góp ý đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; trình tự các bước tiến hành công tác bầu cử và công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố có phương án triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về an ninh quốc phòng./.
(TTXVN/Vietnam+)