(Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN)

Hiện nay, tại một số địa phương có tình trạng cộng tác viên dân số thắc mắc vì có sự thay đổi hoặc chậm trễ trong chế độ thù lao hàng tháng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Võ Thành Đông, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết trước đây các cộng tác viên dân số được nhận thêm khoản thù lao từ Chương trình Mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015 từ nguồn vốn của trung ương nhưng chương trình này hiện không còn mà chuyển sang Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, việc chi trả thù lao cho cộng tác viên sẽ do ngân sách địa phương chi trả, thay vì chi trả từ ngân sách Trung ương như trước.

"Có thể do cán bộ địa phương còn lúng túng vì trước đây toàn bộ chương trình Mục tiêu quốc gia là từ trung ương hết, nhưng nay phân cấp, giao một số nội dung cho địa phương tự chi trả nên chưa quen hoặc có những nơi nguồn kinh phí hạn hẹp vì phải chi cho nhiều việc nên không bổ sung kịp dẫn đến việc chi trả chậm cho cộng tác viên," ông Đông nhận định.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết do kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2017 do Trung ương cấp mới được chuyển về vào cuối tháng 11/2017 nên Sở không kịp tham mưu dự toán trong năm 2017, vì vậy chuyển sang năm 2018 trình Ủy ban Nhân dân tỉnh giao dự toán.

[Thông tin về vụ hàng nghìn cộng tác viên dân số không nhận được tiền]

Ông Võ Thành Đông cho biết thêm nguồn kinh phí của trung ương cấp cho các địa phương để thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được Bộ Tài chính chuyển trực tiếp cho Sở Tài chính để chuyển cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế không thực hiện việc chi trả này.

Ngày 31/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định mới số 1125/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.

Sau khi Thủ tướng ký ban hành quyết định thì đến ngày 21/3/2018 Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư 26/2018/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 dẫn đến nguồn kinh phí chi về địa phương chậm.

Theo Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 26/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính nguồn ngân sách trung ương sẽ được dùng để chi cho các hoạt động của dự án trong chương trình, còn thù lao cho cộng tác viên sẽ do nguồn vốn địa phương chi trả.

Trong đó, Thông tư 26/2018/TT-BTC quy định cụ thể ngân sách địa phương sẽ chi hỗ trợ cán bộ y tế, dân số; thù lao cho cán bộ chuyên trách, cộng tác viên (trong đó bao gồm cán bộ y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, cộng tác viên dân số, nhân viên tiếp cận cộng đồng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS).../.