Ngày 23/11, tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), ông Võ Xuân Linh, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, đã chủ trì cuộc họp tuyên truyền, giải thích trường hợp ông Nguyễn Phi Lý không đủ điều kiện để công nhận liệt sỹ.

Cuộc họp với sự có mặt của các nhân chứng, thân nhân ông Nguyễn Phi Lý cùng đại diện lãnh đạo phường Thạch Linh, đại diện Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan.

Tại đây, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã thông báo đến các bên tham dự cuộc họp về nội dung văn bản số 3322/LĐTBXH-TTr của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thông báo kết quả xác minh hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với ông Nguyễn Phi Lý, mà Bộ đã gửi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trước đó.

Theo nội dung văn bản số 3322/LĐTBXH-TTr, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thống nhất chỉ đạo tuyên truyền, giải thích cho gia đình, người dân biết trường hợp chết của ông Nguyễn Phi Lý không đủ điều kiện để công nhận liệt sỹ theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Mục 2, Nghị định số 28-CP, ngày 29/4/1995 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại ghi ngày 2/10/2017 của bà Biện Thị Niên - vợ của ông Nguyễn Phi Lý, đồng thời tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cán bộ có liên quan trong việc kéo dài thời hạn giải quyết khiếu nại, vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ thu hồi bằng Tổ quốc ghi công đối với ông Nguyễn Phi Lý; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật theo quy định đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với ông Nguyễn Phi Lý và giải quyết các vụ việc có liên quan.

[Hà Tĩnh: Một gia đình liệt sỹ 13 năm chờ đợi chế độ, chính sách]

Liên quan đến vụ việc, trước đó ngày 29/6, ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đã có báo cáo số 18/BC-TTr về kết quả xác minh quá trình lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ và xử lý những vụ việc phát sinh liên quan đến công nhận liệt sỹ đối với ông Nguyễn Phi Lý.

Báo cáo của Chánh Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng ông Lý chết sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngụy trang, trong khi thực hiện nhiệm vụ gánh vôi về cho xã để phục vụ sản xuất. Do vậy, trường hợp chết của ông Lý không phải là “trực tiếp phục vụ chiến đấu,” không đủ điều kiện để đề nghị công nhận liệt sỹ theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Mục 2, Nghị định số 28-CP, ngày 29/4/1995 của Chính phủ.

Theo Chánh Thanh tra Nguyễn Tiến Tùng, quá trình lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với ông Nguyễn Phi Lý có nhiều sai sót cả về nội dung và thủ tục theo quy định tại Thông tư 16 và Nghị định 28/CP, thuộc trách nhiệm của người làm chứng, Hội đồng xác nhận và Ủy ban Nhân dân xã Thạch Xuân năm 2004, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Hà và Phòng Nội vụ- Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Thạch Hà năm 2004; Phòng Người có công, Phòng Thanh tra và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2004, 2005; Cục Người có công thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội năm 2004, 2005.

Bên cạnh đó, trong quá trình xử lý các vụ việc phát sinh sau khi cấp Bằng Tổ quốc ghi công từ năm 2005 đến nay, các cơ quan từ cấp xã, cấp huyện, cấp sở đều tổ chức xác minh và đề nghị không công nhận trường hợp chết của ông Lý là liệt sỹ.

Tuy nhiên, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định, không kết luận chính thức vụ việc, chưa thực hiện các thủ tục thu hồi giấy báo tử và đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi Bằng Tổ quốc ghi công.

Việc này đã gây bức xúc cho thân nhân ông Lý cũng như nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trách nhiệm này thuộc về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành văn bản, trong đó đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thống nhất chỉ đạo tuyên truyền, giải thích cho gia đình, người dân biết trường hợp chết của ông Nguyễn Phi Lý không đủ điều kiện để công nhận liệt sỹ theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Mục 2, Nghị định số 28-CP, ngày 29/4/1995 của Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu văn bản đề nghị hủy Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với ông Nguyễn Phi Lý.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cần sớm kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật theo quy định đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với ông Nguyễn Phi Lý./.

Phan Quân (TTXVN/Vietnam+)