Ảnh minh họa.(Nguồn: TTXVN)

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, trong 6 tháng đầu năm, các chi nhánh ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã giải ngân hỗ trợ và cho vay hơn 7.650 tỷ đồng thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp-nông thôn cho các tập thể và hộ nông dân trong tỉnh.

Cụ thể, thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp-nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP, ngày 12/4/2010 của Chính phủ các chi nhánh ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã cho 214.000 hộ nông dân vay 7.634 tỷ đồng để sản xuất nông nghiệp, chiếm hơn 55,7 % tổng dư nợ chung toàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp, các tổ chức tín dụng đã cho 49 hộ nông dân vay 19,5 tỷ đồng để mua sắm máy móc nông nghiệp, chủ yếu là máy gặt đập liên hợp.

Thực hiện Quyết định số 580/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ chuyển đổi trồng lúa sang trồng màu, các ngân hàng đã giải ngân hơn 5,9 tỷ đồng cho các hộ nông dân.

Cùng với việc thực hiện chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp-nông thôn, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh còn tổ chức 10 lớp dạy nghề nông nghiệp cho 250 lao động ở nông thôn, giúp nông dân ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi và tăng thu nhập./.