Tra Vinh ho tro kinh phi mua bao hiem cho hon 130 chu tau ca hinh anh 1(Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tỉnh Trà Vinh đang triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ cho 134 chủ tàu cá trên địa bàn huyện Trà Cú và Cầu Ngang, trong đó có 67 chủ tàu cá được hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu và 67 chủ tàu cá được hỗ trợ mua bảo hiểm thuyền viên.

Các chủ tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trong thời gian 2 năm.

Các chủ tàu cá được hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu sẽ được hỗ trợ 70% kinh phí mua bảo hiểm. Riêng các chủ tàu cá được hỗ trợ mua bảo hiểm thuyền viên sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm, định mức phí bảo hiểm thuyền viên là 300.000 đồng/người/năm, mức trách nhiệm bảo hiểm là 70 triệu đồng/người/vụ tai nạn.

Ông Hồ Hoàng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Trà Vinh, cho biết đơn vị đang phối hợp với Bảo hiểm Bảo Việt Trà Vinh xác định giá trị thân tàu của các chủ tàu cá được hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu để đưa ra mức phí bảo hiểm thân tàu cụ thể cho từng tàu cá.

Trước đó, tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ kinh phí cho 60 chủ tàu cá trên địa bàn thành phố Trà Vinh và huyện Châu Thành mua bảo hiểm (đợt 1/2015) theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ; trong đó, 24 chủ tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và 36 chủ tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thuyền viên./. 

Nguyễn Thúy (TTXVN/Vietnam+)