(Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa ban hành chính sách ưu đãi đối với các cơ sở chế biến, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với quy mô trang trại, cánh đồng lớn và sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn VietGap.

Đây là một trong những mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh, hướng đến nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động vùng nông thôn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh dành nguồn ngân sách hơn 51 tỷ đồng để hỗ trợ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã… đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap trong khung thời gian từ nay đến năm 2020.

Danh mục các sản phẩm được tỉnh ưu tiên hỗ trợ gồm nấm ăn các loại, rau, quả, lúa, lợn thịt, bò thịt, dê, gia cầm, thủy cầm, cá da trơn, cá lóc, tôm sú, tôm thẻ chân trắng và nghêu.

Mức hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đạt chuẩn quy mô trang trại, cánh đồng lớn, như: trồng cây ăn quả có diện tích 20ha trở lên, trồng rau có diện tích 1ha trở lên, đàn bò thịt và dê đạt 100 con trở lên, đàn lợn ít nhất 500 con, gia cầm đạt 5.000 con, diện tích nuôi cá ít nhất 3 ha, nuôi tôm 5ha, bãi nghêu có diện tích 50ha.

​Những trang trại đạt tiêu chuẩn trên sẽ được tỉnh hỗ trợ một lần 100% chi phí về phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí; hỗ trợ 50% tiền mua giống tính theo thời giá và hỗ trợ 30% chí phí xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn VietGap.

Đối với cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp, thủy sản có công suất sơ chế rau đạt công suất từ 150 tấn/năm trở lên, sơ chế quả đạt công suất 200 tấn/năm trở lên, sơ chế thủy sản đạt công suất thấp nhất 250 tấn/năm sẽ được tỉnh hỗ trợ không quá 75 triệu đồng để mua trang thiết bị; hỗ trợ một lần 100% chi phí thuê tư vấn kỹ thuật, đào tạo, tập huấn cán bộ kỷ thuật, quản lý và người lao động, hỗ trợ 100 % chi phí thuê tổ chức chuyên môn đánh giá, chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGap.

Ngoài ra, các cơ sở chế biến còn được hỗ trợ về các hoạt động xúc tiến thương mại, chính sách hỗ trợ khác theo quy định hiện hành của tỉnh./.