Chiều 19/4, đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Ông Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh báo cáo với đoàn công tác về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ tại tỉnh thời gian qua. Đến nay, Tỉnh ủy Trà Vinh đã tổ chức được 2 cuộc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho gần 670 cán bộ chủ chốt trong tỉnh.

Toàn tỉnh đã có 11/13 huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho cán bộ chủ chốt ở đơn vị. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã tổ chức 3.349 cuộc học tập, với 105.762 đại biểu tham dự, đạt tỷ lệ 96,93% tổng số đảng viên trong Đảng bộ.

Qua học tập, cán bộ, đảng viên đều nhận thức được việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; từ đó quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IX đạt hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Ông Đinh Thế Huynh biểu dương, đánh giá tỉnh ủy Trà Vinh đã có nhiều cố gắng, nghiêm túc trong lãnh đạo triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, tạo được phong trào, có nhiều điển hình, thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Để tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 hiệu quả hơn, thời gian tới Trà Vinh cần tổ chức thật tốt các cuộc triển khai tiếp theo để mọi cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, mục đích, yêu cầu của Nghị quyết, nắm vững công việc phải làm, để thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, không phô trương, không được làm lướt. Bám sát kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, Tỉnh ủy cần chỉ đạo chặt chẽ việc tự phê bình và phê bình, đổi mới việc đánh giá, bồi dưỡng, đào tạo, quản lý vốn của Nhà nước…

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị Trà Vinh tập trung chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, mỗi đơn vị, cá nhân trong sinh hoạt đảng.

Bên cạnh nội dung về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần gắn với những điều đảng viên không được làm, lựa chọn các vấn đề nổi cộm về tư tưởng, đạo đức để thảo luận, định ra thời gian, đề ra các giải pháp khắc phục, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, tăng cường tuyên truyền cổ vũ những nơi có cách làm sáng tạo và phê bình những nơi làm chiếu lệ, chỉ đạo rà soát, đưa chuẩn mực đạo đức sát với từng loại hình tổ chức./.

Lê Hiền (TTXVN)