Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 11/11, tại Nhà Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tiếp Đoàn người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh nhân dịp Đoàn thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh cho biết công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, chăm sóc người có công với cách mạng luôn là nội dung được tỉnh Trà Vinh quan tâm, triển khai thực hiện trong thời gian qua.

Các cơ quan chức năng của tỉnh đã giải quyết cơ bản các hồ sơ công nhận thương binh, liệt sỹ; quan tâm thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng về chăm sóc sức khỏe, nhà ở... qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người đã có đóng góp công sức, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ niềm vui mừng được tiếp đón Đoàn người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh, nhân dịp Đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những hy sinh và công hiến to lớn của các chiến sỹ, người có công với cách mạng trên cả nước nói chung và của tỉnh Trà Vinh nói riêng, đã đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn quan tâm, ưu tiên ban hành những chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Phấn khởi trước những kết quả trên nhiều mặt tỉnh Trà Vinh đã làm được trong việc thực hiện chính sách đối với người có công, thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị công tác này cần tiếp tục được các cơ quan hữu quan của tỉnh quan tâm, triển khai tốt trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các bộ, ngành có liên quan tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng; tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ và người có công đến toàn thể cán bộ và nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong rằng người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí của người chiến sỹ cộng sản, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng, phát triển Trà Vinh giàu mạnh./.