Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Ngày 12/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành cho kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm và 30 năm (mỗi kỳ hạn gọi thầu 1.000 tỷ đồng).

Trong phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu đạt 4.011 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,59%-5,2%/năm. Kết quả, lô trái phiếu đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 4,69%/năm, thấp hơn 0,21%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/7).

[Huy động hơn 22.300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 6]

Bên cạnh đó, lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia, khối lượng thầu hợp lệ 3.201 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu trong khoảng 4,9% - 5,6%/năm. Kết quả đã huy động toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất trúng thầu 4,95%/năm và thấp hơn 0,24%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/7).

Kế đến, đợt đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng có 10 thành viên dự thầu, khối lượng đạt 3.101 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu từ 5,35% - 6%/năm. Kết quả, lô trái phiếu huy động 1.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 5,38%/năm, thấp hơn 0,27%/năm so với phiên trước đó (ngày 28/6).

Ngoài ra, trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã có 9 thành viên tham dự với khối lượng thầu hợp lệ 3.314 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu từ 6,57% - 7,6%/năm. Kết quả đã huy động được toàn bộ 1.000 tỷ đồng gọi thầu, với lãi suất trúng thầu 6,65%/năm, thấp hơn 0,45%/năm so phiên trước (ngày 28/6).

Theo thống kê từ HNX, tể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 134.944 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu.

Kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 12/7.