Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Ngày 24/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng cho các kỳ hạn 5 năm (3.000 tỷ đồng), 7 năm (3.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.000 tỷ đồng).

Tại phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 13.041 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,7%-7,2%/năm. Kết quả lô trái phiếu đã huy động thành công (3.000 tỷ đồng) với lãi suất trúng thầu 5,79%/năm và thấp hơn 0,13%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/8).

Ngoài ra, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có 6 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.000 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 900 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.721 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,3%-7,4%/năm. Kết quả cả 3.000 tỷ đồng trái phiếu đều được huy động với suất trúng thầu 6,35%/năm, thấp hơn 0,14%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/8).

Thêm vào đó, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có 6 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.800 tỷ đồng, kết quả cũng huy động thành công 900 tỷ đồng.

Riêng, trái phiếu kỳ hạn 20 năm không có lãi suất trúng thầu.

Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 231.084 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu./.