LUXEMBOURG – Media OutReach – Ngày 24 tháng 9 năm 2021 – Công ty European TopSoho S.à r.l. vừa xác nhận rằng, công ty đã không mua lại trái phiếu công ty trị giá 250 triệu euro, được đảm bảo có lãi suất 4%, đáo hạn vào ngày 21 tháng 9 năm 2021. Trái phiếu này có thể đổi thành cổ phần của SMCP SA do Công ty European TopSoho S.à r.l. phát hành. Trái phiếu công ty được bảo đảm bằng cổ phiếu của SMCP S.A., chiếm 37% vốn của SMCP S.A.

Công ty European TopSoho S.à r.l. đang tích cực xem xét các lựa chọn của mình liên quan đến tình hình hiện tại và sẽ thông báo cho thị trường.

Thông tin về European TopSoho S.à r.l.

European TopSoho S.à r.l. là một công ty cổ phần đầu tư được thành lập tại Luxembourg. Công ty là cổ đông kiểm soát của SMCP S.A., một công ty thời trang cao cấp dễ tiếp cận hàng đầu được niêm yết trên thị trường được điều tiết của Euronext Paris. SMCP S.A. có Số nhận dạng chứng khoán quốc tế (International Securities Identification Number – ISIN XS1882680645).

European TopSoho S.à r.l. là công ty con của Shandong Ruyi Technology Group Company Limited, nhà sản xuất hàng may mặc và điều hành các thương hiệu thời trang có trụ sở chính tại Sơn Đông, Trung Quốc.

Giang Tran