Người dân lấy nước chuẩn bị làm đất cấy lúa. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Theo thông tin của các cơ quan chuyên môn, dòng chảy sông Mekong về Đồng bằng sông Cửu Long đang tăng, từ ngày 12/4- 25/4, vùng các cửa sông Cửu Long cách biển từ 25-40km trở lên có nguồn nước ngọt khá dồi dào, nhất là khi triều thấp, chân triều.

Do đó, để tận dụng tối đa nguồn nước ngọt trong thời gian này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát vừa có Chỉ thị về việc tăng cường lấy nước, trữ nước phục vụ sản xuất, dân sinh khu vực này.

Nội dung Chỉ thị nêu rõ yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, xâm nhập mặn; tổ chức kiểm tra, đo đạc, dự báo độ mặn tại từng cửa lấy nước, tranh thủ thời gian độ mặn cho phép, vận hành ngay các công trình thủy lợi để lấy nước, tích trữ nước tối đa vào hệ thống kênh mương, ao, đầm, khu trũng phục vụ sản xuất, dân sinh trong thời gian tới.

Đối với sản xuất lúa, Bộ trưởng cũng chỉ đạo các địa phương cần tranh thủ nguồn nước ngọt để tưới lúa Hè Thu sớm đã xuống giống, đặc biệt tưới đủ nước trong các lần bón phân và giai đoạn làm đòng, trỗ. Tập trung gieo trồng vụ Hè Thu chính vụ ở những vùng có nguồn nước ngọt ổn định.

Các vùng chưa có nguồn nước ngọt ổn định, có thể xem xét xuống giống trong tháng Tư, tháng Năm trên cơ sở rà soát, đánh giá nguồn nước, chỉ xuống giống khi có phương án bảo đảm đủ nước tưới. Các vùng đang bị nhiễm mặn và không có nguồn nước ngọt thì phải chờ mưa mới xuống giống.

“Cùng với việc triển khai vụ Hè Thu, các địa phương cần chuẩn bị các điều kiện đẩy mạnh sản xuất vụ Thu Đông nhằm bù đắp sản lượng lúa bị thiệt hại trong vụ Đông Xuân. Trong đó, phải triển khai sớm việc tu bổ, gia cố hệ thống đê bao, bờ bao, bảo đảm bảo vệ tuyệt đối cho lúa trong mùa lũ,” Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đối với các diện tích trồng cây lâu năm ở vùng chưa có nguồn nước ngọt ổn định, cần lắp đặt bổ sung các trạm bơm dã chiến, tranh thủ vận hành khi có nước ngọt để tích trữ và tưới; lưu ý các biện pháp tủ gốc để giữ ẩm nhằm tránh bốc thoát nước trong điều kiện nắng nóng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng cần tiếp tục thông tin, tuyên truyền về tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn tới người dân; vận động nhân dân phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tranh thủ lấy, trữ nước và sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu Tổng cục Thuỷ lợi tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, kịp thời cảnh báo cho các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các giải pháp lấy nước phục vụ sản xuất và dân sinh./.