Ngày 14/3, Công ty sản xuất máy bay châu Âu Airbus và Hội đồng các Trường Kỹ thuật toàn cầu (GEDC) đã giới thiệu ra mắt giải thưởng Đa dạng Airbus GEDC lần đầu tiên được tổ chức và kêu gọi các đề cử trên khắp thế giới.

Người thắng cuộc sẽ nhận giải thưởng trị giá 10.000 USD từ Airbus nhằm hỗ trợ họ tiếp tục công việc.

Theo Airbus, giải thưởng này dành cho cá nhân, có thể là giáo viên, giảng viên hoặc những người có sáng kiến trong việc thay đổi, cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng mở, đa dạng hóa các hình thức dạy trong các lớp học kỹ thuật trên toàn thế giới.

Những sáng kiến này nhằm mục tiêu lâu dài là đảm bảo ngành công nghiệp phản ánh được sự đa dạng của các cộng đồng mà nó hỗ trợ. Điều này giúp tạo cân bằng giữa nam giới và phụ nữ, tăng sự đa dạng về văn hóa và xã hội, và tạo cho người khuyết tật cơ hội bình đẳng khi so sánh các kỹ năng...

Bà Sarah Rajala, Chủ tịch GEDC, cho biết Hội đồng trao giải tìm kiếm các sáng kiến đã mang lại các kết quả và có thể nhân rộng trong khu vực hoặc trên toàn cầu.

Các đề cử sẽ được chấp nhận đến hết ngày 31/5.

Giải thưởng sẽ được trao trong Hội nghị GEDC thường niên tại Chicago, Mỹ vào tháng 10. Người thắng cuộc sẽ nhận giải thưởng trị giá 10.000 USD từ Airbus nhằm hỗ trợ họ tiếp tục công việc.

Chi tiết về yêu cầu tham gia và quy trình đề cử có tại http://www.gedcouncil.org./.

Hoàng Tuấn (Vietnam+)