Ngày 19/12, tại Vientiane, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Hoà Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã trao Huân chương Độc lập hạng II cho Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào.

Bên cạnh đó, còn trao Huân chương Độc lập hạng I cho ông Somphan Phengkhammy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào; Huân chương Độc lập hạng II cho ông Khamsan Souvong, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào; Huân chương Độc lập hạng III cho ông Khampan Phiilavong, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào; Huân chương Độc lập hạng III cho ông Lăngxỉ Xibounnhương, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào vì đã có công lao to lớn trong việc xây dựng, gìn giữ và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hai ngành kiểm sát Việt Nam – Lào nói riêng.

Nhân dịp này ông Nguyễn Hoà Bình cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương bảo vệ Pháp chế của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào Khamsan Souvong, Lăngxỉ Xibunhương, Saysana Khotphouthoun và tặng Bằng khen của Viện trưởng Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho các tập thể trực thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào và Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, gồm: Vụ tổ chức cán bộ, văn phòng, Viện nghiên cứu tập huấn nghiệp vụ kiểm sát, phòng hợp tác quốc tế của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Savannakhet.

Thay mặt các đơn vị và những người được nhận danh hiệu cao quý của Nhà nước Việt Nam, ông Khamsan Souvong bày tỏ lòng cảm ơn đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Lào nói chung và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào nói riêng trong hàng chục năm qua và nguyện sẽ làm hết mình để thúc đẩy hợp tác giữa hai Viện ngày càng hiệu quả, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt ngày một đơm hoa kết trái./.

(TTXVN)