Sáng 19/9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận cho ông Vũ Văn Tiến, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng (Bộ Xây dựng).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh cùng với sự phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hai trụ cột chính làm công tác tuyên truyền của Mặt trận là báo Đại đoàn kết với nhiệm vụ phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, góp phần vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc (mang tính thời sự) và Tạp chí Mặt trận với nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu về công tác Mặt trận gắn với lý luận chính trị Marx-Lenin, phổ biến các điển hình tiên tiến, góp phần phát triển Mặt trận trong tương lai.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc tân Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận sẽ luôn quyết tâm, sáng tạo, đoàn kết với tập thể, đưa tạp chí ngày càng đổi mới, phát triển, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cảm ơn sự tin tưởng của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tân Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận Vũ Văn Tiến hứa sẽ dành hết tâm huyết, kinh nghiệm, chung tay góp sức cùng đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, đổi mới nội dung và hình thức của tạp chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.