Ngày 29/7, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 234 mẹ, trong đó có 4 mẹ còn sống.

Đến nay, tổng số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở tỉnh Đồng Tháp là 1.615 mẹ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng có con đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với quân, dân cả nước, phụ nữ Đồng Tháp đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, tích cực tham gia lao động, sản xuất, chiến đấu; âm thầm hy sinh, hiến dâng những người thân yêu nhất của mình, động viên chồng, con sẵn sàng lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Những hy sinh thầm lặng của các mẹ là vô cùng cao quý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp khẳng định tỉnh sẽ tích cực quan tâm, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với gia đình người có công và có nhiều việc làm thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các mẹ.

Các cơ quan đoàn thể trong tỉnh cũng tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi, tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt quan tâm chăm lo phụng dưỡng chu đáo các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống.

Hiện nay, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh đều được các cơ quan, đơn vị, đoàn thể nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời./.
Nguyễn Văn Trí (TTXVN/Vietnam+)