Các nhà khoa học Australia vừa tìm được chứng cứ mới chứng minh "sữa mẹ có lợi cho sự phát triển trí lực của trẻ em."

Nghiên cứu cho thấy, những trẻ em trong thời kỳ sơ sinh được bú sữa mẹ với thời gian trên sáu tháng, khi được 10 tuổi thành tích học tập nổi bật hơn so với những đứa trẻ được bú sữa mẹ ít hơn 6 tháng.

Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu sức khỏe nhi đồng Australia đã phân tích thành tích học tập của 1.038 trẻ em người Australia, đồng thời kết hợp với phân tích các số liệu ghi chép liên quan đến quá trình bú sữa mẹ của các đối tượng nghiên cứu.

Sau khi đã loại trừ các nhân tố có ảnh hưởng đến thành tích học tập của các đối tượng nghiên cứu, như trình độ giáo dục của phụ huynh, thu nhập gia đình và sự giáo dục sớm của gia đình, nghiên cứu của các nhà khoa học phát hiện, những đối tượng được bú sữa mẹ với thời gian trên 6 tháng có thành tích học tập sau này rất khả quan.

Đặc biệt, đặc điểm này thể hiện rõ nét ở các bé trai. Theo các nhà khoa học, điều này có thể là do sự phát triển của bé trai và bé gái không giống nhau, chính vì thế sữa mẹ có tác dụng mạnh hơn đối với sự phát triển đại não của bé trai./.