Nhân kỷ niệm 37 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 1/5, đồng bào ở nhiều địa phương trong nước và rất nhiều du khách nước ngoài đã nô nức về Quảng trường Ba Đình lịch sử, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo số liệu của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 3 ngày, từ 28-29/4 (ngày 30/4, không mở cửa Lăng) và 1/5, có trên 42.000 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có hơn 32.150 lượt khách trong nước và hơn 9.980 lượt khách nước ngoài.

Riêng ngày 1/5 đã có tới hơn 17.930 lượt người vào viếng Lăng và thăm nơi làm việc, nơi ở của Người.

Ban Quản lý Lăng đã tổ chức rất chu đáo cho đồng bào, nhất là các cụ già, trẻ em và khách nước ngoài vào Lăng viếng Bác./.