Khu vực nút giao đường Phạm Hùng với đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy được trang trí nhiều biểu ngữ, cờ hoa chào mừng Đại hội. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Sau hơn 1 tuần làm việc, Đại hội đã thông qua Nghị quyết quan trọng, trong đó xác định phương hướng, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới, phấn đấu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Sau khi Đại hội kết thúc, phóng viên TTXVN đã ghi nhận những ý kiến tâm huyết, những kỳ vọng của đại diện giới trí thức Thủ đô về Đại hội XII.

Là người luôn quan tâm đến sự phát triển của Thủ đô cũng như đất nước, giáo sư Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội cho biết, ông cũng như đông đảo trí thức Thủ đô rất phấn khởi trước sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII.

Bởi lẽ, Đại hội được tổ chức ở thời điểm đất nước và nhân dân vừa kết thúc thập kỷ đầu của thế kỷ XXI; thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XI và đã trải qua 25 năm đổi mới; 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010.

Giáo sư Vũ Hoan nói: "Những đồng chí đảng viên tiêu biểu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó có nhiều đồng chí trẻ tuổi, trình độ học vấn cao, có bản lĩnh, đạo đức trong sáng, cho thấy tính dân chủ trong công tác bầu cử của Đảng. Việc bầu những người trẻ vào trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho thấy Đảng ta đã đặt trọng trách lên vai người trẻ, để thử thách, để tìm những sáng tạo mới, cùng tập thể lãnh đạo Đảng đưa đất nước ngày càng phát triển."

"Đội ngũ trí thức Thủ đô hoàn toàn tin tưởng vào những đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đặc biệt tri thức Thủ đô sẽ nguyện đem kiến thức, trí tuệ của mình, cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương thực hiện bằng được những Nghị quyết mà Đại hội XII đã đề ra," giáo sư Vũ Hoan nhấn mạnh.

Theo giáo sư Vũ Hoan, mặc dù đã có những người lãnh đạo xứng tầm, tuy nhiên để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, mỗi cơ quan đoàn thể cần phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho từng thời điểm, từng giai đoạn. Đặc biệt, vai trò của người đứng đầu rất quan trọng, đòi hỏi phải luôn năng động, linh hoạt và đổi mới trong việc điều hành quản lý. Vì hiện nay đất nước hội nhập rất sâu và rộng với thế giới. "Nếu không có sự năng động, anh sẽ bị tụt hậu, như thế Nghị quyết sẽ không phát huy được hiệu quả," giáo sư Vũ Hoan phân tích.

Với kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội, trong Đại hội XII của Đảng, ông ấn tượng mạnh ở Văn kiện của Đại hội. Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm cho biết, so với các kỳ Đại hội khác, các Văn kiện của Đại hội lần này được xây dựng rất dân chủ.

Có thể nói chưa bao giờ số lượt người tham gia đóng góp vào Văn kiện Đại hội lớn như vậy với sự tập hợp cả trí tuệ, năng lực của nhiều ngành, nhiều nghề, nhiều chuyên gia, giới trí thức đặc biệt là kiều bào nước ngoài, Đại hội đã sàng lọc, tiếp thu các ý kiến một cách rất hiệu quả, minh chứng cho việc nhân dân được tham gia trực tiếp vào công cuộc xây dựng đất nước.

Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội cho biết, các Văn kiện của Đại hội đã đề cập nhiều nội dung mới, phù hợp với tình hình của thế giới, đó là đặt ra vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với hạ tầng kỹ thuật.

Theo kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, "hạ tầng kỹ thuật" là cụm từ rất sáng tạo mà Đại hội Đảng XII đã đề cập. Ở đây không chỉ hiểu là hạ tầng đơn thuần mà ở trong đó có kết cấu hạ tầng mềm, có thiết chế văn hóa, hạ tầng xã hội và đặc biệt là cơ chế chính sách. Những nội dung trên, cần phải sớm được thực hiện để người dân hưởng lợi, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm bày tỏ mong mỏi.

Trong thời đại hội nhập như hiện nay, đòi hỏi đất nước phải đổi mới đi lên, tại Đại hội các đại biểu đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng, bảo vệ và phát triển đất nước. Do vậy, theo kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm sau khi Đại hội thành công, các cấp, các ngành cũng cần sớm đẩy mạnh tuyên truyền đưa các Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống để thực hiện được mục tiêu: Phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, như Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Một kỳ Đại hội có nhiều Nghị quyết quan trọng được đề ra, củng cố thêm niềm tin và hy vọng cho nhân dân cả nước về một tương lai tươi sáng hơn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung được nâng cao hơn./.