Trien khai cong tac nam 2016 cua Toa an Nhan dan hai cap Da Nang hinh anh 1Ông Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 18/2, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Hòa Bình đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm qua; đồng thời lưu ý những tồn tại, hạn chế như chất lượng xét xử chưa thật sự chuyển biến mạnh, vẫn còn xảy ra tình trạng một số bản án, quyết định có sai sót về lỗi đánh máy, số liệu nên phải đính chính, giải thích.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, sát sao. Đây là những vấn đề mà Tòa án hai cấp của thành phố Đà Nẵng cần nghiêm túc nhìn nhận để tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục. Đặc biệt cần xem xét và quan tâm tới việc nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình Trương Hòa Bình nêu rõ năm 2016 là năm đầu tiên cả nước triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, với yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp và trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, nhiệm vụ đặt ra cho các Tòa án nói chung và Tòa án hai cấp của thành phố Đà Nẵng nói riêng là rất nặng nề, đòi hỏi cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng, ông Trương Hòa Bình lưu ý Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng cần khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Tòa án Nhân dân hai cấp; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2016, trong đó đặc biệt chú ý quán triệt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2016.

Đồng thời, bám sát các chỉ tiêu, yêu cầu mà các Nghị quyết của Quốc hội đề ra, đặc biệt là tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo.

Các đơn vị gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu cải cách tư pháp; trong quá trình triển khai nhiệm vụ phải thường xuyên, chủ động báo cáo cấp ủy địa phương những nội dung quan trọng về nhiệm vụ cải cách tư pháp để kết hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo ông Trương Hòa Bình, năm 2016, Tòa án hai cấp của thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của năm công tác 2015; triển khai thực hiện nghiêm túc 5 giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động của Tòa án đã được đề ra tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2016.

Theo đó thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; đẩy mạnh việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ cho cán bộ, công chức.

Từ đó tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án lớn, trọng điểm và các vụ án tham nhũng. Kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, thực sự mang lại công lý cho xã hội, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII vừa qua, Quốc hội đã thông qua nhiều Bộ luật, Luật quan trọng, trong đó có Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính...sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016.

Đây là những Bộ luật, luật liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp 2013 và tinh thần cải cách tư pháp. Đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị ngay sau hội nghị này, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng cần triển khai ngay việc quán triệt, tập huấn những nội dung mới của luật cũng như các Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành các Bộ luật, Luật nêu trên, đảm bảo đến ngày có hiệu thi hành thì cán bộ, Thẩm phán, Hội thẩm Tòa án Nhân dân và công chức Tòa án có chức danh tư pháp phải nắm chắc được các quy định mới và áp dụng đúng pháp luật nhằm đảm bảo tránh oan, sai trong quá trình giải quyết các vụ án cũng như hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng sau khi xét xử bị cáo, đương sự có đơn khiếu nại lên Tòa án cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó tiếp tục củng cố hoàn thiện bộ máy tổ chức của các Tòa án theo quy định của Luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014; kiện toàn đủ đội ngũ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và các chức danh tư pháp của Tòa án Nhân dân.

Chú trọng làm tốt công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và Hội thẩm Tòa án Nhân dân, đặc biệt là nghiệp vụ xét xử đối với các Hội thẩm nhân dân mới được bầu lần đầu; thường xuyên thực hiện việc rút kinh nghiệm công tác xét xử; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính - tư pháp với việc hoàn thiện, thống nhất quy trình, thủ tục và kiện toàn bộ máy, tổ chức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng nề nếp làm việc khoa học, hiệu quả và đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân dễ dàng tiếp cận với công lý, trong một tương lai gần mà mục tiêu đặt ra là đến năm 2020 sẽ tiến tới xây dựng Tòa án điện tử để phục vụ người dân có hiệu quả cao nhất.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư,” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân,” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Đà Nẵng” và thực hiện cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án Nhân dân các cấp” cùng với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Năm 2015, Tòa án Nhân dân hai cấp của thành phố Đà Nẵng đã giải quyết, xét xử được 5.412 vụ án các loại trong tổng số 5.515 vụ án đã thụ lý, đạt tỷ lệ 98,3%. Các vụ án đều được đưa ra xét xử trong thời hạn quy định của pháp luật.

Việc tổ chức các phiên tòa thực hiện đúng định hướng cải cách tư pháp, đảm bảo nguyên tắc tranh tụng theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị nên chất lượng xét xử được đảm bảo, tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán giảm hơn cùng kỳ năm trước.

Công tác xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện có trường hợp nào xét xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; số lượng các phiên tòa xét xử lưu động, tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.../.
Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)