Trien khai hieu qua, kip thoi cac chinh sach ho tro nguoi dan hinh anh 1Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh. (Nguồn: TTXVN)

Dự và phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, sáng 29/12, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng tình, đồng thuận và chúc mừng những kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và điều hành kinh tế-xã hội năm 2020 của Chính phủ.

Những kết quả nêu trên có chủ trương đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc  biệt là sự điều hành năng động, quyết tâm, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh sự quyết tâm, quyết liệt đó, năm 2020 còn yếu tố không thể không nói đến là sự đồng thuận của nhân dân và toàn xã hội đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong bối cảnh hết sức khó khăn.

Theo ông Hầu A Lềnh, sự vào cuộc phối hợp chặt chẽ của Chính phủ và sự quan tâm của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, ban, bộ, ngành Trung ương đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong năm 2020 có nhiều nét nổi bật, đặc biệt là trong phát triển kinh tế-xã hội, những sự kiện lớn của đất nước năm 2020.

Nổi bật là Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri và nhân dân thông qua công tác báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả trên các lĩnh vực nông nghiệp, an ninh trật tự, tài nguyên môi trường…, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đối với các sự kiện lớn và các sự kiện đột xuất xảy ra trong năm, Mặt trận Tổ quốc đã vào cuộc cùng Chính phủ, đồng thời Mặt trận Tổ quốc cũng luôn nhận được sự quan tâm của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, từ sự kiện COVID-19 cho đến đóng góp phòng, chống bão lũ, Ngày vì người nghèo...

Đồng tình với các giải pháp điều hành kinh tế-xã hội của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đề ra trong năm 2021, ông Hầu A Lềnh khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết đồng hành cùng Chính phủ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, các nghị quyết cũng như Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chăm lo Tết cho người dân, tạo không khí yên tâm, phấn khởi.

“Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép của Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Chỉ thị 06 về việc vận động toàn dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục phòng, chống tác động của đại dịch COVID-19. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng phối hợp triển khai, vận động nhân dân chủ động phát triển kinh tế-xã hội, khắc phục khó khăn, tham gia phòng, chống dịch COVID-19," ông Hầu A Lềnh nói.

[Vận động toàn dân tham gia phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội]

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị năm 2021, Chính phủ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát huy vai trò của mình thông qua việc rà soát, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; phối hợp trong công tác giám sát, phản biện xã hội và các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì.

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai hiệu quả, kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng và tác động của dịch COVID-19, thiên tai.

Tiếp tục phát huy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của năm 2020, Chính phủ quan tâm lắng nghe, giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)