Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2012 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) tổ chức ngày 10/1, tại Hà Nội, ông Nguyễn Phúc Vinh, Tổng Giám đốc EVN NPC cho biết năm nay, Tổng công ty tiếp tục vận hành tối ưu hệ thống điện, triệt để khai thác các phương thức kết dây hợp lý nhằm giảm tổn thất điện năng 27 tỉnh phía Bắc trong phạm vi quản lý xuống 8,35%.

Để thực hiện được mục tiêu này, Tổng công ty và các công ty điện lực xây dựng chương trình giảm tổn thất điện năng chi tiết, cụ thể theo quý, năm; trong đó nhận dạng đúng các yếu tố xác định tổn thất điện năng thực tế của năm 2012; đồng thời dự báo các yếu tố tác động bất lợi sẽ có, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp giảm tổn thất điện năng trong từng quý.

Các phương thức vận hành hệ thống điện miền Bắc cũng được cập nhật đầy đủ và thường xuyên phù hợp với thực trạng lưới điện. Bên cạnh đó, các công ty điện lực và Công ty điện cao thế miền Bắc cũng phối hợp chặt chẽ nhằm đáp ứng kịp thời điện áp hợp lý từ các trạm 110kV thỏa mãn các yêu cầu phụ tải và điều kiện kỹ thuật của lưới điện trung áp địa phương.

Tổng công ty yêu cầu các công ty điện lực tăng cường công tác giám sát mua điện, kiểm tra sử dụng điện, đo đếm; đặc biệt ở khu vực lưới điện hạ áp nông thôn mới tiếp nhận; đẩy mạnh việc ứng dụng có hiệu quả hệ thống CMIS 2.0 đặc biệt là hai phân hệ tổn thất và đo đếm để phục vụ công tác quản lý kinh doanh bán điện và nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng.

Ngoài ra, Tổng công ty còn tập trung hướng dẫn, củng cố toàn diện công tác quản lý và nghiệp vụ kinh doanh ở các công ty điện lực, kiên quyết khắc phục bệnh trì trệ trong quản lý và tùy tiện trong thực hiện quy trình kinh doanh, chống trộm cắp điện tại các khu vực tiếp nhận điện nông thôn.

Theo ông Nguyễn Phúc Vinh, năm qua, sản lượng điện thương phẩm khối công nghiệp xây dựng suy giảm đã dẫn tới nhiều máy biến áp 110kV và máy biến áp phân phối vận hành non tải, điện thương phẩm khối công nghiệp xây dựng có tổn thất điện năng ít nhưng chiếm tỷ trọng lớn đã ảnh hưởng đến thực hiện chỉ tiêu tổn thất điện năng.

Trong khi tình trạng điện áp thấp tại các khu vực, nhất là khu vực mua điện Trung Quốc chưa được cải thiện thì nay lại phát sinh thêm các khu vực có điện áp thấp như Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Nghệ An... đồng thời, do thiếu vốn nên việc thay thế công tơ tại các khu vực tiếp nhận điện nông thôn bị chậm, cùng với nguồn vốn thiếu đã ảnh hưởng đến công tác cải tạo, sửa chữa và nâng cấp lưới điện 110kV và lưới trung thế, ảnh hưởng tới tổn thất điện năng.

Hiện nay, Tổng công ty đã chỉ đạo các công ty điện lực thay đổi kết cấu lưới điện nhằm giảm tình trạng quá tải cục bộ, hạn chế điện phát ngược về Trung Quốc, huy động và di chuyển hệ thống tụ bù một cách hợp lỳ; đồng thời điều tiết sản lượng theo 3 thời điểm để giảm tỷ trọng giờ cao điểm, tăng tỷ trọng giờ thấp điểm... Nhờ vậy, tổn thất điện năng năm 2011 của Tổng công ty đã đạt 8,35%, giảm 0,05% so với kế hoạch Tập đoàn Điện lực giao, tức đã giảm chi phí mua điện 12,3 tỷ đồng./.