Ông Vũ Văn Phúc (phải) và ông Đoàn Minh Huấn. (Nguồn: tapchicongsan.org.vn)

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo các Quyết định, Bộ Chính trị điều động ông Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, sang công tác tại Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách; giao ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phụ trách Tạp chí Cộng sản.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ ông Vũ Văn Phúc là cán bộ được đào tạo cơ bản, là phó giáo sư-tiến sỹ kinh tế, trải qua nhiều môi trường và vị trí công tác khác nhau, ở vị trí công tác nào ông cũng luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng trên cương vị công tác mới, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, vị trí đòi hỏi bề dày kinh nghiệm và khả năng nghiên cứu khoa học chuyên sâu, nhất là trong bối cảnh Đảng đang coi trọng và tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, phát triên lý luận tại các cơ quan chủ chốt của Đảng, ông Vũ Văn Phúc sẽ tiếp tục thể hiện được năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Chính trị tin tưởng giao cho.

Ông Đoàn Minh Huấn là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, là phó giáo sư-tiến sỹ chuyên ngành Lịch sử Đảng, phát triển, trưởng thành đi lên từ cơ sở. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau như giảng viên, Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Lịch sử Đảng; Trưởng khoa Dân tộc, tôn giáo và tín ngưỡng; Trưởng khoa Chính trị học, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính khu vực 1; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính khu vực 1; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, trong quá trình công tác ông Đoàn Minh Huấn luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của lãnh đạo và các đồng chí, đồng nghiệp.

Để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ kế cận, Bộ Chính trị đã quyết định phân công giao nhiệm vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phụ trách tạp chí Cộng sản cho ông Đoàn Minh Huấn. Đây là một nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó tại một cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương; nơi thể hiện quan điểm, đường lối về lý luận của Đảng, đòi hỏi ông Đoàn Minh Huấn phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tin tưởng trên cương vị công tác mới,và ông Đoàn Minh Huấn sẽ tiếp tục thể hiện khả năng và bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Chính trị đã tin tưởng giao cho.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Minh Huấn khẳng định trên cương vị mới sẽ cùng với tập thể Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản nỗ lực hết mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa Tạp chí ngày càng phát triển, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Ban Chấp hành Trung ương./.