Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 14/10, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV.

Các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá từ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XIV đến nay, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của hệ thống chính trị trong việc xây dựng, đổi mới hoạt động của hệ thống lập pháp, hành pháp, tư pháp, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã được quan tâm đúng mức và có sự chuyển biến đáng kể. Tình trạng công dân vi phạm nội quy Trụ sở tiếp công dân Trung ương đã giảm thiểu, hoạt động của Trụ sở đã đạt hiệu quả hơn. Chính vì vậy, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tại Trụ sở mặc dù tiềm ẩn tính phức tạp nhưng có chiều hướng kiểm soát tốt.

Chuẩn bị diễn ra Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XIV, các đại biểu đã thống nhất kế hoạch phối hợp tiếp công dân. Ban Dân nguyện sẽ phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư trong thời gian diễn ra Kỳ họp.
Ban Dân nguyện chủ trì, tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa điểm tiếp công dân của Quốc hội tại số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và số 35- Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Dân nguyện cũng chủ trì, tổ chức phục vụ các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp công dân khi có yêu cầu; phối hợp với Ban Thư ký Quốc hội cung cấp thông tin đến các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội về những trường hợp khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết hết thẩm quyền, đúng pháp luật nhưng vẫn tiếp tục khiếu kiện, gửi đơn đến nhiều đại biểu Quốc hội.

Tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp, báo cáo lãnh đạo Quốc hội, Ban Thư ký Kỳ họp vào cuối Kỳ họp và trong trường hợp đột xuất, đồng gửi báo cáo đến các Đoàn đại biểu Quốc hội; chỉ đạo Vụ Dân nguyện tham mưu, giúp việc về công tác tổ chức, công tác phối hợp và thực hiện tiếp công dân phục vụ Kỳ họp.

Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc các địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; chỉ đạo Ban Tiếp công dân Trung ương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định...

Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Lãnh đạo Ban công tác đại biểu phân công đầu mối liên hệ, phối hợp với Ban Dân nguyện để tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Quốc hội trong thời gian diễn ra Kỳ họp khi có đề nghị của Ban Dân nguyện và được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội.

Các Đoàn đại biểu Quốc hội phân công đại biểu Quốc hội tiếp và phối hợp với Ban Dân nguyện tiếp công dân trong thời gian diễn ra Kỳ họp khi nhận được đề nghị của Ban Dân nguyện và chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, nắm chắc tình hình, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn; tổ chức tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện, nhất là các vụ việc đông người, vượt cấp, kéo dài. Chủ động, kịp thời trao đổi thông tin với các cơ quan hữu quan ở Trung ương về những trường hợp công dân có thể tập trung về Hà Nội để khiếu nại, tố cáo.../.