Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 3/6, triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước” đã khai mạc tại Hà Nội.

Đây là hoạt động thiết thực của Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2016) và kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2016).

Triển lãm gồm hai phần: phần 1 mang chủ đề “Cuộc hành trình vĩ đại” và phần 2 có nội dung "Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.”

Với gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, triển lãm diễn ra đến hết tháng 6 giúp người xem hiểu rõ hơn những tháng ngày gian khó, đầy hiểm nguy trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đóng góp to lớn của người trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc.

Cách đây 105 năm, ngày 5/6/1911, tại bến cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc.

Hành trình khảo sát đầy gian khổ qua 3 đại dương, 4 lục địa và gần 30 quốc gia, hòa mình vào cuộc sống, đấu tranh của giai cấp vô sản, vừa lao động, quan sát, học tập trong thực tế vô cùng phong phú, đã đem lại cho Người sự lựa chọn đúng đắn về con đường cứu nước, cứu dân, đáp ứng được yêu cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, phù hợp xu thế phát triển của thời đại.

Đó là nguồn gốc thắng lợi của cách mạng Việt Nam, nguồn gốc được bắt đầu từ hành trình lịch sử tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn một thế kỷ đã trôi qua nhưng sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân ta đã đoàn kết một lòng tiến hành thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do.

Nhân dân Việt Nam đã gian khổ phấn đấu, giữ vững nền độc lập dân tộc, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, sau 30 năm đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực như kinh tế-văn hóa -xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng-an ninh, hội nhập quốc tế và đang từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.