Trien lam Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 23/8, tại Trường Đại học An Giang, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng pháp lý."

Trong thời gian từ 23-27/8, tại triển lãm, nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được trưng bày là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế.

Triển lãm gồm các nhóm tư liệu chính như phiên bản của các văn bản Hán-Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ; phiên bản các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành trong thời kỳ 1954-1975; sưu tập gồm 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa do Việt Nam, phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay; một số hình ảnh, tư liệu về hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của huyện đảo Trường Sa trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước; trưng bày các bộ tem…

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm nêu rõ: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng pháp lý" là một trong những hình thức quan trọng của hoạt động thông tin cơ sở, đưa thông tin trực tiếp đến với cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tuy không có biển, đảo nhưng tinh thần của con người An Giang luôn hướng ra biển cũng như góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển lãm góp phần tác động đến nhận thức tư tưởng, đạo đức lối sống, ý chí và hành động trong việc học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hăng hái tham gia phát triển sản xuất, phục vụ đời sống, sẵn sàng chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sỹ và người dân, biểu thị ý chí về chủ quyền quốc gia của mỗi cá nhân.

Kết thúc triển lãm, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sẽ bảo quản và sử dụng có hiệu quả toàn bộ tư liệu, bản đồ do Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển giao; tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền luân phiên đến các huyện, thị, thành phố trong tỉnh An Giang để mọi người dân hiểu rõ về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.

Vương Thoại Trung (TTXVN/Vietnam+)