Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Ngày 5/4, tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường lịch sử.”

Triển lãm trưng bày, giới thiệu gần 1.000 tài liệu gồm sách, báo, ảnh... phản ánh chiều dài 86 năm lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập và rèn luyện Đảng ta; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng qua các kỳ Đại hội; những dấu mốc quan trọng và những thành tựu vẻ vang của đất nước.

Đặc biệt, triển lãm còn giới thiệu đến công chúng chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam.

Trong 70 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã trải qua những chặng đường vẻ vang, xây dựng chỗ đứng vững chắc trong lòng dân, không ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân.

Bên cạnh tài liệu trưng bày, triển lãm cũng giới thiệu đến bạn đọc và nhân dân 30 bài báo tiêu biểu về Đại hội lần thứ XII của Đảng, 30 bài báo tiêu biểu về 30 năm đổi mới của đất nước.

Triển lãm được tổ chức với ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng thời tuyên truyền về đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tới các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 25/4./.