Trieu Tien len an My (Nguồn: Eurasia Review)

Theo Yonhap, Uriminjokkiri - trang tuyên truyền của nhà nước Triều Tiên - ngày 29/12 đã lên án Mỹ vì "gây sức ép quá lớn" về vấn đề nhân quyền của Triều Tiên trong suốt năm qua, đồng thời kêu gọi tôn trọng lẫn nhau.

Trong một bài báo của Uriminjokkiri, Triều Tiên cho biết Mỹ đã "làm ầm lên về vấn đề nhân quyền chống lại chúng tôi trong suốt năm 2018," viện dẫn các sự kiện như Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về nhân quyền cũng như Washington liệt Triều Tiên vào danh sách các nước vi phạm tự do tôn giáo

Trang tuyên truyền nói rằng "sự can thiệp rõ ràng như vậy vào đời sống chính trị trong nước nhằm làm sụp đổ chính quyền của chúng tôi."

[Bình Nhưỡng nhất trí sớm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên]

Theo Uriminjokkiri, Washington "vẫn luôn trói buộc bản thân vào quá khứ" mặc dù cam kết tổ chức đối thoại sâu rộng với Bình Nhưỡng nhằm tạo ra quan hệ mới và thiết lập cơ chế hòa bình lâu dài.

Bài báo nêu rõ: "Bây giờ là thời điểm loại bỏ mọi trở ngại và có các biện pháp thiện chí, đồng thời loại bỏ những định kiến và hành động sai trái, xây dựng sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau"./.
(Vietnam+)