Trieu Tien ra nghi quyet nhat the hoa viec suy ton cac lanh dao hinh anh 1hà lãnh đạo Kim Jong Un phát biểu tại ngày họp thứ hai Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng, ngày 7/5. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tờ Rodong Shinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, số ra ngày 9/5 cho biết tại Đại hội đảng toàn quốc đang diễn ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã ra nghị quyết nhằm nhất thể hóa việc suy tôn các thế hệ lãnh đạo nước này.

Theo đó, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành là “Lãnh tụ vĩ đại,” cố Chủ tịch Kim Jong-il là “Lãnh tụ kiệt xuất” và nhà lãnh đạo Kim Jong-un là “Nhà lãnh đạo tối cao của Đảng, Nhà nước và quân đội Triều Tiên."

Trước đó, tại các bản Hiến pháp sửa đổi năm 1998 và năm 2012, Triều Tiên đã suy tôn cố Chủ tịch Kim Il-sung là “Chủ tịch vĩnh viễn” của Triều Tiên và cố Chủ tịch Kim Jong-il là “Tổng Bí thư vĩnh viễn” của Đảng Lao động Triều Tiên.

Sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền, ngày 30/12/2011, Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định phong ông là “Tư lệnh tối cao”; tại Hội nghị đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 4 vào tháng 4/2012, ông được bầu là “Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư thứ nhất của Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương” và tại kỳ hop lần thứ 5, Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên (Quốc hội) lần thứ 12 vào năm 2013, ông được thông qua trở thành “Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc phòng” (cơ quan quyền lực cao nhất theo Hiến pháp sửa đổi năm 2012 của Triều Tiên)./.
(TTXVN/Vietnam+)