Tại phiên họp toàn thể lần thứ 24 của Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc trong hai ngày 27 và 28/8 ở New York, Mỹ, đại diện Chính phủ Việt Nam đã trình bày Báo cáo quốc gia xác định ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý tại khu vực phía Bắc Biển Đông.

Cũng tại phiên họp này, đại diện Chính phủ hai nước Việt Nam và Malaysia còn trình bày Báo cáo chung Việt Nam-Malaysia về ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý ở khu vực phía Nam Biển Đông.

Phát biểu tại phiên trình bày, Trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc chuẩn bị xây dựng và hoàn thiện báo cáo theo đúng các yêu cầu về mặt kỹ thuật và khoa học của Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc.

Trưởng đoàn Việt Nam đồng thời khẳng định việc xây dựng và đệ trình báo cáo của Việt Nam lên ủy ban là phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, không ảnh hưởng đến vấn đề phân định biển và lập trường của các nước liên quan đến tranh chấp về lãnh thổ và biển.

Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và chủ trương giải quyết mọi bất đồng liên quan đến Biển Đông thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước 1982 và DOC.

Trưởng đoàn Việt Nam đề nghị Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc sớm thành lập các tiểu ban xem xét Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo đúng các quy định của Công ước 1982 cũng như Quy tắc hoạt động của Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc, bảo đảm các quyền và nghĩa vụ chính đáng của quốc gia ven biển.

Trước đó, trong hai ngày 6 và 7/5/2009, văn bản Báo cáo quốc gia của Việt Nam và văn bản Báo cáo chung Việt Nam-Malaisia đã được đệ trình lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc theo đúng quy định của Liên hợp quốc./.
(TTXVN/Vietnam+)