Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Tài chính đã có văn bản trình Chính phủ tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung với xe ôtô bởi chưa xác định được nhu cầu mua xe của cả nước.

Đây là nội dung vừa được lãnh đạo Bộ Tài chính thông báo tới các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương.

Theo văn bản của ngành tài chính, tiến độ rà soát, sắp xếp ôtô của các bộ, ngành, địa phương không đồng đều nên cơ quan chức năng chưa xác định được nhu cầu mua xe của cả nước. Trong khi ấy, theo lãnh đạo Bộ Tài chính, các đơn vị đã sắp xếp xong mà có nhu cầu cấp bách về xe thì hiện phải chờ các bộ, ngành, địa phương khác.

Theo quy định, ngay từ cuối tháng Ba năm nay, các bộ, ngành, địa phương đã phải thực hiện xong việc rà soát để xác định số xe ôtô thừa, thiếu của từng nơi. Trên cơ sở báo cáo của các nơi, Bộ Tài chính sẽ rà soát, đối chiếu, điều chuyển từ đơn vị, địa phương thừa sang những nơi thiếu. Nếu không có nguồn xe điều chuyển thì cơ quan chức năng mới thực hiện mua sắm.

Tuy nhiên, theo báo cáo tới cuối tháng Sáu năm nay, tức là đã muộn khoảng 3 tháng so với quy định, vẫn còn 8 bộ, ngành với tới 18 địa phương chưa có báo cáo rà soát, sắp xếp ôtô công gửi Bộ Tài chính.

Qua đó, văn bản gửi tới các đơn vị, địa phương của Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này đã trình Thủ tướng Chính phủ tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung với ôtô.

"Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo, Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện," văn bản của ngành tài chính nêu rõ.

Trong danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia, các loại ôtô trong diện này là xe ôtô phục vụ công tác cho các chức danh, xe ôtô phục vụ công tác chung tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị,.../.