Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

Thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ gồm bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sỹ quan, chiến sỹ.

Theo quy định, thân nhân của hạ sỹ quan, chiến sỹ bị ốm đau từ một tháng trở lên hoặc điều trị một lần tại bệnh viện từ bảy ngày trở lên được trợ cấp 500.000 đồng/suất/lần.

Gia đình hạ sỹ quan, chiến sỹ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến nhà ở bị sập, trôi, cháy hoặc phải di dời chỗ ở được trợ cấp 3 triệu đồng/suất/lần. Mỗi đối tượng trên chỉ được trợ cấp không quá hai lần trong một năm.

Ngoài ra, thân nhân của hạ sỹ quan, chiến sỹ từ trần, mất tích cũng được trợ cấp 2 triệu đồng/suất.

Nghị định quy định rõ hồ sơ xét hưởng chế độ gồm bản khai đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất của hạ sỹ quan, chiến sỹ theo quy định và giấy tờ liên quan như Giấy ra viện hoặc Giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên, nơi thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang điều trị đối với trường hợp ốm đau; Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai; Giấy chứng tử hoặc Giấy xác nhận thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ mất tích của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp từ trần, mất tích.

Văn bản đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất của đơn vị trực tiếp quản lý hạ sỹ quan, chiến sỹ cấp tiểu đoàn hoặc cấp phòng, quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương trở lên.

Chính sách trên được thực hiện từ ngày 1/3/2016./.