Rừng U Minh Hạ Cà Mau. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Theo kết quả điều tra, đánh giá của Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam, thuộc Cục Ðịa chất khoáng sản Việt Nam, hiện trữ lượng than bùn của vùng rừng U Minh Hạ (Cà Mau) còn khoảng 13 triệu tấn, với giá trị kinh tế hàng nghìn tỷ đồng.

Kỹ sư Nguyễn Tấn Truyền, Phó trưởng phòng Khoa học-Hợp tác quốc tế Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cho biết diện tích và trữ lượng than bùn tập trung nhiều nhất ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ, một phần tại phân khu giao Trại giam Cái Tàu quản lý và một phần thuộc lâm phần Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp U Minh Hạ.

Trước đây, diện tích và trữ lượng than bùn rừng U Minh Hạ rất lớn, nhưng trải qua nhiều đợt cháy rừng, than bùn bị cháy trên một diện tích lớn.

Than bùn là nguồn tài nguyên tự nhiên, không tái tạo, có giá trị kinh tế cao, đặc biệt quý hiếm và cần được bảo tồn.

Tại Việt Nam, diện tích đất than bùn chỉ chiếm 36.000ha và phân bố rải rác nhiều nơi trên cả nước, nhưng chủ yếu là ở Đồng bằng sông Cửu Long, rừng U Minh, thuộc các tỉnh Cà Mau và Kiên Giang với diện tích khoảng 24.000ha.

Trong tổng số diện tích gần 40.000ha của rừng U Minh Hạ thì chỉ có khoảng 8.527ha có chứa than bùn.

Đất than bùn với giá trị và chức năng sinh học vô cùng to lớn, có vai trò quan trọng trong việc giảm đỉnh lũ và duy trì dòng chảy cơ bản của các dòng sông trong suốt mùa khô. Mặt khác, vai trò của than bùn cũng như một nhà máy lọc tự nhiên cung cấp nguồn nước sạch cho con người.

Môi trường và hệ sinh thái đất than bùn còn đóng góp vào việc kiểm soát khí hậu địa phương cũng như khí hậu toàn cầu.

Ngoài ra, tỷ lệ các loài đặc hữu ở vùng đất than bùn cũng cao hơn so với các hệ sinh thái vùng khô hạn trong cùng một vùng địa sinh học./.