Nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012) và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2012), sáng 15/5, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai và Kon Tum tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng."

Triển lãm trưng bày 148 hình ảnh, tài liệu có giá trị được Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai và Kon Tum sưu tầm, tuyển chọn từ các nguồn tư liệu lịch sử của Trung ương và địa phương.

Triển lãm ảnh gồm 3 phần chính: Phần 1 là bộ ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; phần 2 là bộ ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phần 3 là những hình ảnh về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Gia Lai không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Triển lãm nhằm góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ngăn chặn suy thoái về đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên.

Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 15/5 đến 25/5./.