Ngày 1/2, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018), Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức khai mạc trưng bày Bảo vật quốc gia - Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945-1946.

Cuộc trưng bày góp phần khẳng định vai trò, tầm vóc và dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đứng đầu Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cũng như tình cảm đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ anh minh, sáng suốt, hết lòng vì đất nước và dân tộc.

Các sắc lệnh trưng bày được chọn từ 117 sắc lệnh được công nhận là bảo vật quốc gia cùng Biên bản họp Hội đồng Chính phủ, ảnh tư liệu.... trưng bày theo bốn phần. Phần 1: Cách mạng Tháng Tám thành công - Bước ngoặt lịch sử; phần 2 - Bước đầu xây dựng và củng cố chính quyền Nhà nước; phần 3 - Khắc phục khó khăn kinh tế tài chính; phần 4 - Xây dựng, phát triển văn hóa, giáo dục, củng cố quốc phòng, an ninh-xã hội, ngoại giao.

Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Nguyễn Văn Công cho biết các Sắc lệnh là những bản gốc duy nhất, được đánh máy trên nền chất liệu giấy, có một số sử dụng giấy dó, có chữ ký tươi cũng như bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số thành viên Chính phủ lâm thời...

[Trưng bày Bảo vật Quốc gia “Đường Kách mệnh” tại Hà Nội]


Việc tổ chức trưng bày các Sắc lệnh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - nơi Bác Hồ đã từng sống, làm việc trong suốt 15 năm cuối của cuộc đời (1954-1969) có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đây là dịp để khách tham quan, công chúng biết thêm về những di sản mà Người để lại, trong đó có những di sản vô cùng đặc biệt trong thời kỳ lịch sử đặc biệt của dân tộc. Thông qua những hình ảnh, tài liệu được trưng bày còn nhằm tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hơn nữa về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 22/1/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2496/QĐ-TTg công nhận bảo vật quốc gia đối với Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945-1946. Tập Sắc lệnh có giá trị, ý nghĩa to lớn, là một nguồn tư liệu quý về lịch sử hoạt động của Chính phủ Việt Nam; thể hiện hoạt động, lãnh đạo của các thành viên Chính phủ lâm thời, đặc biệt là vai trò lãnh đạo vô cùng tài tình, sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đứng đầu Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trưng bày Bảo vật quốc gia - Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945-1946 diễn ra đến ngày 1/3, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội./.
Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)