Ngày 20/9, tại thành phố Huế, Bảo tàng Văn hóa Huế tổ chức triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử," khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngay từ khi mở cửa, triển lãm đã thu hút đông đảo người xem.

Triển lãm trưng bày hơn 50 bản đồ cổ và hàng chục tư liệu, hình ảnh quý chứng minh chủ quyền của Việt Nam về biển Đông.

Đây là những tư liệu, bản đồ do người Việt Nam thực hiện, do các nước phương Tây và cả Trung Quốc công bố từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX, thể hiện sự nhất quán, liên tục và có giá trị khoa học, thuyết phục, chứng minh một sự thật lịch sử: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Trong đó, đáng chú ý là tài liệu sách giáo khoa "Khởi đồng thuyết ước" dùng trong các trường học thời Tự Đức đều thể hiện bằng hình vẽ hoặc ghi chú đầy đủ về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam cùng với 50 bản đồ được các nhà hàng hải phương Tây, các nước trên thế giới thể hiện Hoàng Sa, Trường Sa ở biển Đông là của Việt Nam.

Đặc biệt, nhóm bản đồ do Trung Quốc công bố ở nhiều lĩnh vực hành chính, khai thác dầu mỏ, giao thông vận tải..., đều dừng lại ở địa phận đảo Hải Nam, tuyệt đối không có Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung Quốc. Điều này góp thêm bằng chứng khẳng định chủ quyền của Việt Nam về Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm cũng trưng bày các châu bản triều Nguyễn, thư tịch, bản đồ, ghi chép cổ của Việt Nam thể hiện chủ quyền và sự quản lý của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua các thời kỳ lịch sử; Bản tấu trình của Bộ Công về việc đi khảo sát đo đạc ở Hoàng Sa, châu bản Triều Nguyễn, ngày 2/4 nhuận năm Minh Mạng thứ 19 (1838); tư liệu Quan Bố chính sứ tỉnh Quảng Ngãi là Đặng Đức Thiệm tấu trình xin trừ các hạng thuế trên thuyền đi phục vụ các công vụ ở Hoàng Sa, Châu bản Triều Nguyễn ngày 19/7 năm Minh Mạng thứ 19; Sắc chỉ triều Nguyễn (năm Minh Mạng thứ 15 - 1834) liên quan đến đội Hoàng Sa, tộc họ Đặng ở xã An Hải (Lý Sơn - Quảng Ngãi) được lưu giữ hơn 170 năm qua, hay Hình ảnh cửu đỉnh của Triều Nguyễn có khắc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, trong đó trưng bày cận cảnh bản khắc Hoàng Sa - Trường Sa…

Một số hình ảnh sinh động về hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; hoạt động của Hải quân Việt Nam trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo… cũng được trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm kéo dài đến ngày 20/10./.

Mạnh Hùng