Trung cau y dan tai Scotland: Bat dau qua trinh kiem phieu hinh anh 1Bắt đầu quá trình kiểm phiếu. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Cuộc trưng cầu ý dân mà trong đó cử tri Scotland sẽ trả lời "có" hay "không" cho câu hỏi duy nhất "Scotland nên ở lại Anh hay trở thành một quốc gia độc lập?" đã kết thúc vào 22 giờ ngày 18/9.

Quá trình kiểm phiếu dự kiến được tiến hành thâu đêm với các kết quả riêng rẽ sẽ được công bố tại 32 khu vực trưng cầu của Scotland. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố sau 6 giờ 30 sáng 19/9 (tức 12 giờ 30 theo giờ Việt Nam).

Tổng cộng có gần 4,3 triệu người đã đăng ký đi bỏ phiếu và số cử tri thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong cuộc trưng cầu ý dân này dự kiến có thể vượt tỷ lệ 83,5% ghi nhận trong cuộc tổng tuyển cử Anh năm 1950 - tỷ lệ cao nhất tại Anh kể từ khi quyền bầu cử toàn cầu được thực hiện năm 1918.

Kết quả thăm dò do hãng YouGov thực hiện ngay sau khi các điểm bỏ phiếu trên toàn Scotland đóng cửa cho thấy tỷ lệ nói "không" với độc lập là 54% so với 46% chọn "có."

Kết quả thăm dò này theo YouGov đồng nghĩa với việc đã có một số lượng nhỏ cử tri chuyển từ "có" sang "không" trong ngày bỏ phiếu hoặc lượng cử tri ủng hộ Scotland ở lại Anh đã đi bỏ phiếu đông hơn dự định.

Sau 307 năm nằm trong Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Scotland sẽ trở thành quốc gia độc lập nếu như có 50%+1 cử tri chọn lựa "có" trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 18/9 vừa qua./.
(Vietnam+)