Ngày 6/9, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết nước này và Trung Quốc đã hoàn tất các cuộc đàm phán giai đoạn đầu về Thỏa thuận Thương mại Tự do (FTA), đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán tiếp theo về mở cửa thị trường và tự do hóa thương mại.

Trợ lý Bộ trưởng thương mại Hàn Quốc, đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Woo Tae-hee cho biết hai bên đã nhất trí tự do hóa hoặc bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với 90% các sản phẩm tính về số lượng hoặc đối với 85% hàng hóa nhập khẩu tính về giá trị.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí về những đường lối cơ bản cho các lĩnh vực khác như dịch vụ, đầu tư và hợp tác kinh tế.

Ông Woo lưu ý rằng các cuộc đàm phán giai đoạn đầu đặt nền tảng cho đàm phán giai đoạn hai sắp tới, mà theo dự kiến sẽ thảo luận các mặt hàng được tự do hóa hoặc giảm hay bãi bỏ hàng rào thuế quan.

Vòng đàm phán vừa kết thúc tại Bắc Kinh là vòng đám phán thứ 7 trong giai đoạn đầu đám phán FTA giữa hai nước./.