Trung Quoc: 7 thanh vien trong BCH Trung uong “nga ngua” hinh anh 1Trung Quốc đã đưa nhiều quan chức cấp cao ra điều tra xét xử về tội tham nhũng (Nguồn: AFP)

Theo mạng “Nhân dân” và “Tin tức Đảng Cộng sản Trung Quốc” ngày 19/9, Phan Dật Dương, Phó Chủ tịch chính quyền Khu tự trị, Ủy viên thường vụ đảng ủy Khu tự trị Nội Mông là ủy viên trung ương dự khuyết thứ 5 của Trung Quốc “ngã ngựa” sau Đại hội 18. 

Trước ông Phan Dật Dương, có 2 ủy viên trung ương là Tưởng Khiết Mẫn, Lý Đông Sinh và 4 ủy viên trung ương dự khuyết gồm: Lý Xuân Thành, Vương Vĩnh Xuân, Vạn Khánh Lương, Trần Xuyên Bình đã “ngã ngựa”. Trong đó, Tưởng Khiết Mẫn, Lý Đông Sinh, Lý Xuân Thành, Vương Vĩnh Xuân đã bị khai trừ đảng tịch, còn Vạn Khánh Lương, Trần Xuyên Bình đã bị cách chức.

Như vậy, trong 2 năm, Ban Chấp hành trung ương khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc (gồm 205 ủy viên và 171 ủy viên dự khuyết) đã có tới 7 thành viên “ngã ngựa” so với 4 thành viên (Vu Ấu Quân, Khang Nhật Tân, Bạc Hy Lai, Lưu Chí Quân) bị “ngã ngựa” trong vòng 5 năm của BCH Trung ương khóa 17. 

Căn cứ vào “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc”, số ủy viên bị khuyết trong BCH Trung ương sẽ được bổ sung bằng ủy viên dự khuyết trong BCH Trung ương dựa vào thứ tự số lượng phiếu được bầu. 

Hiện nay, đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai trong số các ủy viên trung ương dự khuyết khóa 18 lần lượt là Cục trưởng Cục Thống kê quốc gia Mã Kiến Đường và Cục trưởng Cục vấn đề tôn giáo quốc gia Vương Tác An./. 

(Vietnam+)