Ông Du Chính Thanh. (Nguồn: Reuters)

Ngày 21/9, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp - CPPCC), ông Du Chính Thanh đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Thúc đẩy thống nhất hòa bình Trung Quốc (CCPPNR).

Phát biểu tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban lãnh đạo CCPPNR, ông Du Chính Thanh khẳng định hòa bình và nguyên tắc "một Trung Quốc" là những con đường dẫn tới việc hiện thực hóa quá trình thống nhất Trung Quốc.

Theo ông, Trung Quốc Đại lục sẽ chủ động thúc đẩy phát triển hòa bình các mối quan hệ hai bên bờ eo biển và kiên quyết phản đối "Đài Loan độc lập." Ông cũng kêu gọi người dân ở hai bên bờ eo biển Đài Loan và người dân Trung Quốc ở nước ngoài hợp tác vì sự thống nhất đất nước.

Theo tân Chủ tịch CCPPNR Du Chính Thanh, cần có thêm các nỗ lực nhằm mở rộng sự trao đổi và tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho quá trình này./.