Sáng 14/3, kỳ họp thứ 4 Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XI đã họp phiên bế mạc tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc.

Phiên họp đã thông qua các nghị quyết về Báo cáo công tác của Chính phủ, Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 về phát triển kinh tế-xã hội, Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2010 và dự toán ngân sách năm 2011, Báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao, Báo cáo công tác của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, thông qua quyết định chấp nhận đề nghị của ông Nghê Nhạc Phong thôi giữ chức Ủy viên thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Ngô Bang Quốc nêu rõ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XI đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự đoàn kết, dân chủ, cầu thị với tinh thần trách nhiệm cao; kêu gọi chú trọng phát triển khoa học, đẩy mạnh việc chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp trí tuệ và sức lực thực hiện mục tiêu đã được xác định trong “Kế hoạch 5 năm lần thứ 12.”

Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc nhấn mạnh kỳ họp đã tổng kết ý nghĩa trọng đại và kinh nghiệm cơ bản của quá trình hình thành hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, cho rằng đó là dấu mộc quan trọng trong lịch sử xây dựng nền pháp chế dân chủ xã hội chủ nghĩa, là tiêu chí quan trọng của chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, có ý nghĩa thiện thực to lớn và ý nghĩa lịch sử sâu sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)