Ngày 24/11, Trung Quốc hoan nghênh việc thành lập Cộng đồng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời cam kết ủng hộ sự hội nhập của ASEAN.

Phát biểu trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đưa ra khi trả lời câu hỏi liên quan đến Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về Thành lập Cộng đồng ASEAN.

Quan chức Trung Quốc miêu tả Cộng đồng ASEAN là bước ngoặt trong quá trình hội nhập của hiệp hội này, đồng thời nhấn mạnh cộng đồng tiểu khu vực đầu tiên này ở châu Á đánh dấu một giai đoạn hợp tác khu vực ở tầm cao mới.

Ông Hồng Lỗi khẳng định Trung Quốc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong hoạt động hợp tác khu vực, cam kết chung sức với các quốc gia ASEAN để tăng cường sự tin cậy chính trị, hợp tác thương mại và văn hóa nhằm thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc-ASEAN cùng chung vận mệnh gắn bó hơn.

Ngày 22/11 vừa qua, Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về Thành lập Cộng đồng ASEAN đã được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27.

Theo tuyên bố này, Cộng đồng ASEAN sẽ được thành lập vào ngày 31/12 tới với 3 trụ cột gồm Cộng đồng Chính trị và An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội. Đây là dấu mốc lịch sử về sự hội nhập của ASEAN./.