Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại cuộc họp của Quân ủy Trung ương về xây dựng đảng ở Bắc Kinh ngày 19/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã kêu gọi nỗ lực tăng cường một cách toàn diện vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và công tác xây dựng đảng trong các lực lượng vũ trang, nhằm duy trì sự đảm bảo chính trị vững chắc trong xây dựng quân đội vững mạnh.

Nhấn mạnh tăng cường vai trò lãnh đạo của CPC và công tác xây dựng đảng trong quân đội là một điều kiện tất yếu để thúc đẩy "dự án vĩ đại mới" về xây dựng đảng và xây dựng đất nước vững mạnh với quân đội hùng mạnh, ông Tập Cận Bình cho rằng toàn quân đội cần thực hiện một cách toàn diện Tư tưởng về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới và tinh thần của Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19.

Ông Tập Cận Bình đưa ra phát biểu trên trong một cuộc họp của Quân ủy Trung ương về xây dựng đảng, diễn ra từ ngày 17-19/8 tại Bắc Kinh./.